Latest videos

Funny video
Funny video krishanBhatti 225 Views β€’ 8 months ago

πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜„πŸ˜„πŸ˜„

ਡਹਿਗੁਰੂ ΰ¨œΰ©€
ਡਹਿਗੁਰੂ ΰ¨œΰ©€ krishanBhatti 445 Views β€’ 10 months ago

πŸ™πŸ™πŸ™πŸ™πŸ™

Old is gold
Old is gold krishanBhatti 797 Views β€’ 11 months ago

πŸ‘ŒπŸ‘ŒπŸ‘ŒπŸ‘ŒπŸ‘Œ

Song video
Song video krishanBhatti 190 Views β€’ 11 months ago

πŸ’€πŸ’€πŸ’€πŸ’€

Fun time
Fun time krishanBhatti 102 Views β€’ 12 months ago

✍yπŸ‘‹πŸ‘‹

U must
U must krishanBhatti 66 Views β€’ 12 months ago

πŸπŸπŸπŸŠπŸŠπŸŠπŸ˜„πŸ˜„πŸ˜„πŸ˜„πŸ˜„πŸ˜„

Jindgi ki talash
Jindgi ki talash krishanBhatti 42 Views β€’ 12 months ago

😒😒😭😭

Funny videos πŸ˜›πŸ˜›
Funny videos πŸ˜›πŸ˜› krishanBhatti 311 Views β€’ 12 months ago

πŸ”πŸ§πŸ­d

Song video in
Song video in krishanBhatti 1,012 Views β€’ 12 months ago

πŸ“’πŸ“’πŸ“’πŸ“’

Fun time
Fun time krishanBhatti 96 Views β€’ 12 months ago

πŸ‘ŒπŸ»πŸ‘ŒπŸ»πŸ‘ŒπŸ»πŸ‹πŸ»πŸ‹πŸ»πŸ‹πŸ»πŸ‹πŸ»

Fun time
Fun time krishanBhatti 27 Views β€’ 12 months ago

πŸ’€πŸ’€πŸ’€πŸ’€πŸ’€πŸ’€πŸ’€

Fun time
Fun time krishanBhatti 47 Views β€’ 12 months ago

πŸ€“πŸ€“πŸ€“πŸ€“πŸ€“πŸ€“

Funny 🀣🀣🀣
Funny 🀣🀣🀣 krishanBhatti 43 Views β€’ 12 months ago

πŸ’€πŸ’€πŸ’€πŸ’€πŸ’€πŸ’€πŸ’€

Back pain
Back pain krishanBhatti 24 Views β€’ 12 months ago

πŸšΆπŸšΆπŸšΆπŸšΆπŸšΆπŸƒπŸƒ

Comedy scenes
Comedy scenes krishanBhatti 59 Views β€’ 12 months ago

😚😜😜😜😜

So cute baby
So cute baby krishanBhatti 22 Views β€’ 12 months ago

πŸ‘«uπŸ‘¨πŸ‘¨πŸ‘¦

School De Smart Bache
School De Smart Bache krishanBhatti 109 Views β€’ 12 months ago

😚😚

Show more